KJØPSVILKÅR BJARNE EGEDESØ A/S

For alle avtaler og leveranser fra Bjarne Egedesø A/S er det nedenstående vilkår og betingelser som er gjeldende fra og med august 2022.

Ved mottagelse av varer, anses disse betingelsene som akseptert.

 

TILBUD, ORDRE OG AKSEPT

 

Tilbud fra Bjarne Egedesø A/S er uforpliktet, og ikke bindende. Aksept av alle bestillinger er først gyldig ved skriftlig bekreftelse fra selgers side (utstillingsordre, teamtøy og direkte levering), eller som følge i form av faktura ved levering av varene. Vi forbeholder os ret til at regulere priser ved valutakursudsving over 5% ( gjelder også preordrer og teamtøy).

Tegninger, bilder/illustrasjoner, mål, vekt eller andre data er kun bindende dersom de er uttrykket skriftlig. Salgspersonalet hos Bjarne Egedesø A/S har ingen myndighet til å inngå parallelle muntlige avtaler eller muntlige forpliktelser utover hva som gjelder jfr. disse betingelsene.

 

Vi tar forbehold om prisøkninger på grunn av leverandørenes: prisøkninger, lange leveringstider, valuta, frakt mv. Dette betyr at prisen fra salget i spesielle tilfeller kan endres ved levering.

 

BJARNE EGEDESØ A/S TJENESTER

 

Bjarne Egedesø A/S sine ytelser omfatter kun det som er angitt på fakturaen/ordrebekreftelse, og på nedennevnte vilkår forplikter Bjarne Egedesø A/S til å levere et produkt av sedvanlig god kvalitet med hensyn til materiale og utførelse.

 

LEVERING

 

Leveringsdatoer eller – frister, som er bindende kan kun inngås med Bjarne Egedesø A/S hovedavdeling (Odense), og skal være skriftlig.

Delleveranser ved direkte levering kan forekomme, på lik linje som restordre på lagerførte varer kan forekomme.

Risikoen går over til mottaker når varene har forlatt Bjarne Egedesø A/S´s lager og er overlevert til selskapet som står for den videre transport. I tilfelle forsendelsen blir tapt eller skadet, uten skyld av Bjarne Egedesø A/S´s sin side, overgår risikoen/ansvar til mottaker. Skader under forsendelse, må umiddelbart identifisert og meldes til transportøren. Her kan Bjarne Egedesø A/S sin spedisjonsavdeling være behjelpelig. Betaling for levering skjer jfr. Bjarne Egedesø A/S gjeldende regler.

Alle bestiller varer er bindende, og tar kunden ikke mottar varene underlagt en avgift på 15% av ordreverdien , som vil bli belastet på kundens konto.

 

FRAKT

 

Frakt Kr.250,00 for ordre fra 0 - 4.999, -

Ordre over Kr. 5.000, - sendes fraktfritt .

Ekspedisjons- og tollgebyr på 250 kr. legges til ordre under 500 Kr.

Faktura sendes som PDF og pakkseddelen medsendes varen.

Kontoutskrifter skal også sendes som PDF

 

PRISER

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er det gjeldende priser, inkl. normal emballasje , eksklusiv transport, merverdiavgift og andre avgifter . Vi forbeholder oss retten til prisøkninger, kursendringer og trykkfeil.

 

BETALINGSBETINGELSER

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal betaling skje i samsvar med fakturaens trykte betalingsbetingelser. Hvis betaling skulle utebli, vil det bli beregnet en rente på 2% pr. måned. Dette varsles med purregebyr i midten og slutten av måneden. Bjarne Egedesø A/S har rett til å kreve inn den eldste gjelden først, dette til tross for om kjøperen har andre ønsker. Ved påløpte renter vil Bjarne Egedesø A/S disponere betalingen på følgende måte; først innhentes renter og omkostninger, deretter den eldste fakturaen først. En innbetaling anses først å være i orden når Bjarne Egedesø A/S har mottatt beløpet i sin helhet. Ved betaling med check, anses betalingen først som gyldig når checken er innløst. Alle betalinger må gjøres til Bjarne Egedesø A/S, Odense. Representanter fra selskapet vil ikke være berettiget til å motta kontoutskrifter/kontanter. Hvis Bjarne Egedesø A/S skulle tilegne seg kunnskap om kjøperens manglende betalingsevne, har selskapet rett til umiddelbart å kreve inn den totale gjelden. Bjarne Egedesø A/S har i denne situasjonen, rett til å kreve forskuddsbetaling og sikkerhet. Bjarne Egedesø A/S gjør kundene oppmerksom over at det foretas en løpende kredittvurdering hos godkjente kreditt byråer. Med gjentatte påminnelser og vedvarende manglende betaling, vil kunden miste sin mulighet til å få kreditt, og vil i fremtiden bli henvist til forhåndsbetaling.

 

REKLAMASJON OG UNDERSØKELSESPLIKT

 

Kjøperen må grundig undersøke leveringen fra Bjarne Egedesø A/S, og tilse at produktet er i samsvar med det som er fakturert. Kjøper er forpliktet, og senest innen 8 dager fra fakturadato, å klage over eventuelle feil. Etter dette, kan ikke kjøperen påberope seg mangler, som kunne identifiseres ved en slik undersøkelse. I det tilfelle at de leverte varer lider av mangler, er kjøperen forpliktet til å informere umiddelbart etter at feilen er funnet. Defekte elementer krediteres kun ved henvisning til fakturaer som er maks. 1 måned gammel. Eventuelle klager må være skriftlig , og selskapets reklamasjonsrapport skal brukes. Hvis klagen ikke er korrekt utfylt, vil ikke reklamasjonen bli behandlet. Sluttbrukers kvitteringen/kopier av disse, skal vedlegges i alle  reklamasjonssaker. Alle fremsatte reklamasjoner må rengjøres . Vi forbeholder oss retten til å returnere ikke rengjorte deler. Varer som sendes uten tilstrekkelig porto vil bli returnert omgående. Er deler av forsendelsen skadet ved levering, og hvis det er feil antall ved levering , skal kjøperen straks varsle  transportselskapet om skade/manglende leveranse, i tillegg til å informere Bjarne Egedesø shipping- avdeling, som vil bistå med vidre fremgang.

 

Enhver tvist om levering av bestilte produkter kan løses ved hjelp av ODR via linken nedenfor, hvis kunden ønsker å klage:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

RETUR

 

Varer kan returneres kun etter avtale, og kreditert med et fradrag på 15 % for å dekke returkostnadene . Dette gjelder ikke feil leverte varer . Feil Leverte varer må returneres innen én måned fra fakturadato .

 

EIENDOMSFORBEHOLD

 

Eiendomsretten til varer som skal leveres, forblir Bjarne Egedesø A/S eiendom, og tilkommer kjøper først når hele kjøpesummen er betalt. Pantsetting eller sikkerhetsstillelse av varene er ikke tillatt. I tilfeller hvor direkte- eller teamtøy-ordre blir kansellert etter at ordren er signert, vil det bli gjort betaling fra depositumet for å dekke kostnadene for hjemsendelse av varer og avsettning av disse.

 

FORCE MAJEURE

 

Bjarne Egedesø A/S er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser av leveranser på grunn av force majeure, krig, terrorisme, opptøyer, sivile uroligheter, statlige tiltak eller inngrep av lokale myndigheter, brann, streik, lockout, eksport og eller importforbud, mangler eller defekte leveranser fra underleverandører, mangel på arbeidskraft, drivstoff, strøm eller andre årsaker utover Bjarne Egedesø A/S kontroll, noe som kan forsinke eller forhindre levering av Bjarne Egedesø A/S varesortiment. Såfremt mangelfri levering eller levering til avtalt tid hindres av én eller flere av de ovennevnte omstendigheter, vil levering bli utsatt for en periode som tilsvarer hindringens varighet. Det nye leveringstidspunktet anses nå å være det riktige leveringstidspunktet.

 

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.

The terms are subject to change without further notice.